امروز Tuesday 25 June 2019

ضررهای موبایل برای کودکان

تحقیقات دانشمندان در طی چندین سال اخیر انجام شده نشان می دهد که نگاه کردن به صفحه نمایش ساعت ها در طولانی مدت می تواند پیامدهای جدی در سلامت و روانی انسان ها داشته باشد. حتی برخی از توسعه دهندگان این محصولات گناه خود را در مورد خلق خود پذیرفته اند و اعتراف کرده اند که حتی بچه هایشان از آنها استفاده نمی کنند.