امروز Tuesday 25 June 2019

شرایط جدید معافیت سربازی

معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی کردستان گفت: شرط جدید معافیت مشمولان این است که باید مشمول ۸ سال و یک روز غیبت داشته باشند. سرهنگ محمد کولیوند در ادامه صحبت‌های خود اشاره کرد …