امروز Thursday 20 June 2019

انواع استرس‌های روزمره

استرس شدید هنگام سخنرانیسلامت روان

تکنیک‌های رفع استرس سخنرانی

در این بخش از مقاله تکنیک‌های رفع استرس سخنرانی، به انواع استرس‌های روزمره اشاره کرده‌ایم و بهترین راه‌حل های کاهش استرس را پیشنهاد داده‌ایم. استرس در سخنرانی: هر شخص منظم و قانون‌مند، محال است دچار استرس نشده باشد، در سخنرانی‌ها، کنفرانس‌ها، امتحانات کنکور و …