امروز Thursday 20 June 2019

تاریخچه‌ها

تاریخچه آبگوشتآشپزی

تاریخچه آبگوشت

آبگوشت یکی از غذاهای سنتی ایران محسوب می‌شود و در نقاط مختلف نام‌هایی از جمله: شوربا، نخودآب، یخنی، دیزی یا پیتی به آن اختصاص داده‌اند. اگر در ظروف سنگی بپزند به…