امروز Monday 24 June 2019

تداخلات ویتامین c با داروها

ویتامین C غلظت سرمی استروژن و قرص های ضد بارداری را افزایش می دهد.
با مصرف مقادیر بالای آسپیرین احتمال بروز کمبود ویتامین سی افزایش خواهد یافت.
کاهش تاثیر ضد انعقادی وارفارین توسط مصرف ویتامین c.
با مصرف قرص آهن و ویتامین c به صورت همزمان، باعث تداخل مثبت در بدن میشود، زیرا ویتامین c در کمک به جذب آهن بسیار موثر است.