امروز Monday 24 June 2019

درباره دلفین و انواع نژاد آن بیشتر بدانید؟

دلفین با نام علمی: Dolphin از پستانداران دریازی و راسته آب بازسانان هستند، اجداد این جانوران حدود 50 میلیون سال پیش که از جفت سم سانانی بودند، برای تامین مواد غذایی خود از خشکی به سمت دریاها روی آوردند. دلفین و انواع نژاد آنها حدود 40 گونه و در 17 سرده گوناگون رده‌بندی شده‌اند.