امروز Monday 24 June 2019

پیشگیری و درمان سرطان استخوان

سرطان استخوان می تواند سبب ضعیف شدن و شکنندگی استخوان ها شود که گاهی ناشی از شکستگی تحت فشار مهره های ستون فقرات می باشد. در ادامه با پیشگیری و درمان سرطان استخوان با ما باشید.