امروز Thursday 20 June 2019

روش‌های پیشگیری از سلامت روان

برای سلامت روان از خانه بیرون برویدسلامت روان

برای سلامت روان از خانه بیرون بروید

برای سلامت روان از خانه بیرون بروید ! آیا طبیعت برای سلامت روانی خوب است؟ بهبود سلامت روان در طبیعت یکی از راهکارهای داشتن روانی سالم است. به گفته محققان افرادی که روان ناسالم دارند، طول روز خودرا با استرس، اضطراب، نگرانی، بی‌خوابی، مشکلات ذهنی و … می‌گذرانند، این افراد بیشتر در معرض آسیب‌های سلامتی و روانی هستند، در این مقاله ما به راهکارهای بهبود سلامت روان بیرون از خانه پرداختیم.