امروز Tuesday 25 June 2019

مورفولوژی قارچ خوراکی

قارچ دکمه ای از شکل ظاهری آن در هنگام جوانه زنی مشتق شده است، هرچند که این مرحله از رشد قارچ ناپایدار بوده و قارچ در مرحله بلوغ به حالت چتری در می آید. این قارچ عطر و طعم بسیار مطبوعی دارد. در تصویر زیر نشانگر مورفولوژی قارچ خوراکی به طور ظاهری می باشد.

تاریخچه کاشت قارچ در گلخانه

تاریخچه کاشت قارچ در گلخانه برای اولین بار در سال 1754 در سوئد ابداع شد و پس از آن به انگلستان و سایر نقاط اروپا گسترش یافت. از آنجا که قارچ ها در تاریکی می توانند رشد کنند در اوایل قرن نوزدهم تاریخچه کاشت قارچ در غارهای طبیعی فرانسه توسعه زیادی پیدا کرد.

تاریخچه پرورش قارچ خوراکی

تاریخچه پرورش قارچ خوراکی به عنوان غذا و دارو به زمانی بسیار دور بر می گردد. انسان های اولیه از خواص ویژه قارچ‌ها اطلاعاتی داشته‌اند، و آنها را برای کشت انتخاب کرده اند.