امروز Monday 24 June 2019

تبدیل کربن دی‌اکسید به منبع انرژی «مسابقه ناسا»

ناسا مسابقه‌ای را برای هدفمند کردن یک طراحی انجام داده است که بتواند کربن دی‌اکسید را به گلوکز به عنوان منبع انرژی تبدیل کند که این تلاش بخشی از برنامه ناسا برای فرستادن انسان به مریخ تا سال 2030 است.